Članovi tima

Bcon trenutno ima samo jednog aktivnog člana:


Marko Jurjako
docent je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Kao voditelj projekta koordinirat će uloge i organizaciju aktivnosti drugih članova tima. Na projektu će se baviti istraživanjem problema sučeljavanja. Problem sučeljavanja uključuje istraživanje međupovezanosti mentalnih sposobnosti koje su postulirane u znanstvenoj psihologiji i empirijski utemeljenim modelima mehanizama i sustava koji se nalaze u pozadini normalnog i abnormalnog ponašanja identificiranog kroz ''pučko-psihološke'' pojmove i kategorije. U sklopu ovog projekta istražit će mogućnosti prevođenja i integriranja znanstvenih koncepcija psiholoških sposobnosti kako se one poimaju unutar paradigme prediktivnog procesiranja sa zdravorazumskim poimanjem osobe i njezinih racionalnih sposobnosti.


Osobe koje su dale inicijalni impetus i pomogle da se uspostave aktivnosti Bcon-a (2018/2019):


David Grčki doktorand je doktorskom studiju Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Zaposlen je kao mladi istraživač (doktorand) na projektu RACIO kojeg vodi red. prof. dr. sc. Nenad Smokrović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci). Bavi se ulogom pojma racionalnosti u psihološkim objašnjenima radnje i normativnim evaluacijama radnji.


Inti Brazil izvanredni je profesor na Donders Institutu za mozak, kogniciju i ponašanje, Radboud University (Nizozemska). Stručnjak je za kompjutacijsku psihijatriju, osobito u njenoj primjeni na istraživanja osoba s psihopatskim crtama osobnosti. Njegova glavna uloga na projektu je omogućiti ostalim članovima projektnog tima da budu ažurirani što se tiče najrelevantnijih znanstvenih rezultata i hipoteza iz kompjutacijske psihijatrije.Christoph Mathys docent je na Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trst (Italija). Razvio je i održava software za Hierarchical Gaussian Filter (HGF). Mathys je stručnjak za sistemsku neuroznanost, prediktivno kodiranje i poremećaje uma. Radio je kao znanstveni suradnik u Wellcome Trust Centre for Neuroimaging at UCL, London (Ujedinjeno kraljevstvo) gdje je surađivao s Karlom Fristonom. Mathysova uloga na projektu je održati formativnu radionicu gdje će ostale suradnike upoznati s temeljima paradigme prediktivnog procesiranja te davati stručne savjete prilikom pisanja istraživačkih radova o odnosu pučke-psihologije i teorija prediktivnog procesiranja.